EPB-eisen en S-peilen

EPB-eisen bij nieuwbouw​

2024

EPB-eisen in 2023 en 2024

Elk jaar worden de eisen voor nieuwbouw woningen (en renovaties) een beetje verstrengd. Op de site van de Vlaamse overheid (Vlaanderen, 2024) lezen we de volgende verplichtingen voor nieuwbouwen in 2024:

  • Het S-peil van S28 is verplicht bij elke nieuwbouw. Indien dit niet gehaald wordt kan men dit compenseren (lees afkopen) door een lager E-peil te behalen.
  • Het minimum E-peil dat men moet halen is een E30, behalve wanneer men het lagere S-peil van S28 niet behaalt. Dan moet men een E-peil van E20 behalen. 
  • Er moet een minimumaandeel van hernieuwbare energie aanwezig zijn van 25 kWh/m² bij nieuwe residentiele gebouwen.
  • Wanneer men nog kiest voor een centrale verwarming met water als warmteafgiftemedium is men verplicht om op lagere temperatuur voorzien te zijn.
EPB-eisen bij nieuwbouw in 2023, 2024 en 2025

2025

EPB-eisen vanaf 2025

De grote verandering in 2025 is dat er geen gasaansluitingen meer zullen toegelaten worden bij residentiële gebouwen. Dat wil zeggen dat in 2025 de volgende zaken verplicht worden: 

  • Alle nieuwe residentiële gebouwen zullen moeten verwarmen met de volgende methoden: “warmtepomp, een warmtenet, een biomassaketel of directe elektrische verwarming.”
  • Het minimumaandeel hernieuwbare energie, via zonneboilers en zonnepanelen, wordt 15 kWh/m² bij residentiële gebouwen
  • De regeling rond het S-peil en het afkopen met een lager E-peil blijft dezelfde. 
 
 

Quackels Qualiteit

EPB-eisen en het afkopen van een slecht S-peil

Wanneer een woning niet voldoet aan de EPB-eis van een S-peil van S28, bestaat er een zogenaamde “compensatieregeling”. Deze regeling laat toe om een te hoog S-peil te compenseren met een lager E-peil van 20 ipv 30. Let hier goed voor op! 

Wilt u meer lezen over het S-peil en de zogenaamde compensatieregeling? Neem dan een kijkje bij…

Contact