Invloed van het weer op de prijs van uw bouw

Weerverlet in de bouw

Weerverlet in de bouw. Een vervelend fenomeen dat de bouw meer en meer zal teisteren. Een huis metsen bij extreme koude of warmte gaat simpelweg niet. Zowel in de zomer als in de winter zal dit dus voor extra kosten zorgen. Kosten die uiteraard gedragen zullen worden door de eindconsument. Maar dit hoeft niet altijd zo te zijn! Weerverlet door een veranderd klimaat is nog maar eens een reden om te denken aan vernieuwing. Deze vernieuwing zette Quackels zo een 70 jaar geleden in.   

Wat is weerverlet in de bouw?

Bij te hoge of lage temperaturen moeten bouwbedrijven (bij wet) maatregelen treffen om hun arbeiders te beschermen. Deze maatregelen kunnen heel divers zijn, maar als de temperatuur te hoog (of te laag) wordt, kan het voorkomen dat bouwbedrijven het werk zelfs een tijd lang stilleggen. Dat is logisch want metsen in vriesweer of bij extreme hitte lijken ons alvast niet zo een goed idee. Beiden zullen zonder twijfel zorgen voor problemen in het latere proces of de kwaliteit van uw woning. 

Als de temperaturen blijven stijgen, zal dit probleem natuurlijk ook steeds meer voorkomen. Jammer genoeg hangt er ook een kost vast aan deze problematiek (of de maatregelen die genomen moeten worden).

De kost van weerverlet in de bouw

Om het hoofd te bieden aan extreme warmte (of koude) moeten bouwbedrijven technische maatregelen treffen (koeling/verwarming), meer bescherming bieden aan hun medewerkers, maar lopen ze ook kostelijke vertragingen op. 

Bij de meeste bouwbedrijven is het natuurlijk de klant die opdraait voor deze kosten. Dit zal zonder twijfel opgenomen worden in de bouwovereenkomst. Weerverlet is nog maar eens een factor die de uiteindelijke prijs van uw woning kan beïnvloeden. Dit steeds vaker voorkomend fenomeen maakt de nood aan vernieuwing nog maar eens duidelijk. 

De voordelen van innovatie spreken voor zich. Moderne productiemethodes laten toe om een vaste prijs te hanteren en medewerkers (en hun werkomstandigheden) beter te verzorgen. Hierdoor wordt de kwaliteit van het eindproduct en het proces vanzelfsprekend beter.

Weerverlet in de bouw? Niet bij Quackels!

Bij Quackels Woningbouw is weerverlet onbestaand. Wanneer wij een opleveringsdatum prikken, zal deze nooit beïnvloed worden door weersomstandigheden. Onze industriële productiemethoden zorgen voor een zeker, transparant en duidelijk bouwproces. In verband met warmte of koude bij extreme temperaturen:

  • In de zomer zitten onze mannen lekker fris.
  • In de winter is het steeds warm in onze productiehallen.
 
Een bouw stoppen omwille van het weer gebeurt simpelweg niet. Dat lijkt ons maar logisch ook in tijden van vliegende auto’s. Weerverlet door warm (of koud) weer… Dat is toch echt niet meer van deze tijd!?
Contact