Alles over kangoeroewonen

Kangoeroewonen: Veel gestelde vragen

Heeft u interesse in kangoeroewonen? Lees hieronder dan alles over de regelgeving, de verplichtingen, de voor- en nadelen, de premies en subsidies en nog veel meer. Moest u nog vragen hebben, aarzel dan niet om contact op te nemen met ons. Wilt u een kangoeroewoning bouwen? Neem dan ook eens een kijkje bij “Een Kangoeroewoning bouwen”.

Definitie zorgwonen en kangoeroewonen

Het verschil tussen zorgwonen en kangoeroewonen, de voorwaarden en wettelijke verplichtingen,… Dat lees u hier:

Zorgwonen is het creëren van een kleinere woongelegenheid in of bij een bestaande woning, geschikt voor maximaal twee oudere of hulpbehoevende personen.

Bij een Kangoeroewoning spreekt men over de kangoeroe en de buidel. De kangoeroe is de hoofdwoonst en de buidel is de wooneenheid die in of aan de kangoeroe wordt gemaakt. Een kangoeroe is dus een woning waarin twee gezinnen samenwonen onder één dak, maar waar ze toch ook tot op bepaalde maten apart wonen. In de meeste gevallen worden kangoeroewoningen gebouwd door een kind met zijn ouders of andere zorgbehoevende personen. 

Kangoeroewonen en zorgwonen vallen min of meer onder dezelfde noemer. Ze zijn echter niet helemaal hetzelfde. Lees hierboven meer over de verschillen tussen beiden. 

Wettelijke verplichtingen bij zorgwonen/kangoeroewonen

Uiteraard zijn er een aantal voorwaarden waaraan men moet voldoen. er is trouwens ook een meldingsplicht; Hieronder meer hierover: 

De voorwaarden, die u ook kan lezen op de website van de Vlaamse overheid, zijn:

 1. In of bij de bestaande hoofdzakelijk vergunde woning wordt één kleinere (ondergeschikte) wooneenheid gecreëerd.
 2. De eigendom, of ten minste de blote eigendom, op enerzijds de hoofdwooneenheid en anderzijds de ondergeschikte wooneenheid, of de grond waarop die ondergeschikte wooneenheid tijdelijk wordt geplaatst, berust bij dezelfde titularis of titularissen.
 3. De creatie van een ondergeschikte wooneenheid gebeurt met het oog op het huisvesten van:
  • ofwel ten hoogste 2 personen, waarvan minstens 1 persoon van 65 jaar of ouder
  • ofwel ten hoogste 2 personen, waarvan minstens 1 hulpbehoevend (kinderen die ten laste zijn van de hulpbehoevende persoon worden niet meegerekend bij het bepalen van het maximum van 2 personen). De hulpbehoevende is:
   • een persoon met een handicap
   • een persoon die in aanmerking komt voor een tegemoetkoming van de Vlaamse Sociale Bescherming (vroeger zorgverzekering)
   • een persoon die hulp nodig heeft om zelfstandig te wonen.
  • ofwel de zorgverlener, indien de hulpbehoevende personen gehuisvest blijven in de hoofdwoning.

 

Meer lezen kan via https://www.vlaanderen.be/zorgwonen#q-5db21c67-3c67-4f39-ae9d-cff6f96b524b

Het opsplitsen van wooneenheden is altijd vergunningsplichtig. Een belangrijke uitzondering hierop is zorgwonen. Hier geldt enkel een meldingsplicht. Lees meer via https://www.omgevingsloketvlaanderen.be/opsplitsen. Belangrijk is ook dat er bij het beëindigen van het zorgwonen ook een meldingsplicht geldt. 

Een kangoeroewoning in de praktijk

In ons artikel over het bouwen van een kangoeroewoning somden we de voordelen al een keertje op. Hierbij nog eens een opfrisser: 

 • Langere en grotere zelfstandigheid: Dankzij dit concept kunnen ouderen of zorgbehoevenden thuis blijven wonen. De hulp van de inwonende zorgt voor de mogelijkheid om zelfstandig te blijven. 
 • Bouwkosten verdelen: Het spreekt voor zicht dat een woning met meerdere mensen bouwen, eenvoudiger is dan alleen. Bij het bouwen van een Kangoeroewoning kan men de kosten van het project verdelen en wordt het financiële deel iets gemakkelijke.
 • Controle en veiligheid: Het huis wordt minder vaak onbewaakt achtergelaten. Bij Kangoeroewoningen is er veel meer controle dan bij klassieke eengezinswoningen.
 • Maar toch ook privacy: Een Kangoeroewoning kan gebouwd worden zoals jullie het willen (rekening houdend met de voorwaarden van zorgwonen). Hierdoor kunnen jullie zorgen voor de nodige controlemogelijkheden, maar ook voor voldoende privacy. Het is dus een echte win-win situatie.  
 • Een ingebouwde oppas: Jong ouders zijn vaak voorstander van een Kangoeroewoning, omdat ze zo wat meer tijd voor zichzelf kunnen maken of hulp krijgen bij het opvoeden van de kinderen. Bij de woning komt er een ingebouwde oppas inbegrepen.
 • Goede band met kinderen en kleinkinderen: Veel ouderen vinden het ook fijn om dichtbij de kinderen en kleinkinderen te zijn. Een Kangoeroewoning is hier ideaal voor. Bij de meeste mensen die kiezen om een Kangoeroewoning te bouwen, was de goede band er wel al voor de beslissing :). 

De nadelen van het kangoeroewonen/zorgwonen spreken natuurlijk een beetje voor zich:

 • Verschillende meningen: De verschillende partijen moeten goed overeenkomen. Er zijn namelijk heel wat beslissingen te maken bij de bouw van een kangoeroewoning.
 • Dichtbij elkaar: Men leeft dicht bij elkaar. Bij een kangoeroewoning leeft men in hetzelfde gebouw. Sommige mensen vinden dit fantastisch… Andere iets minder! 
 • Minder privacy: Dit volgt natuurlijk uit het bovenstaande. Uiteraard kan hier wel rekening mee gehouden worden bij het bouwen.

Op fiscaal vlak wordt u niet beschouwd als één gezin, wat geen nadelig effect heeft op sociale uitkeringen. Officiële registratie als zorgwoning is vereist.

Er zijn geen specifieke premies voor zorgwonen, maar aanpassingspremies en bestaande renovatiepremies kunnen van toepassing zijn.

In geval van zorgwonen, waarbij twee ‘gezinnen’ op hetzelfde adres zijn gedomicilieerd, wordt geen sociaal tarief verleend maar wel een compensatie voor de integrale waterfactuur.

Ja, een huurwoning kan een zorgwoning zijn, mits de eigenaar op de hoogte is en goedkeuring geeft.

Een kangoeroewoning van Quackels Woningbouw

Deze mensen kozen voor het bouwen van hun Kangoeroewoning voor Quackels Woningbouw. In feite ziet het uiterlijk van de woning er niet anders uit dan andere huizen. De binnenkant is echter wel opgedeeld op zo’n manier dat er voldoen wordt aan de voorwaarden en dat beide gezinnen genoeg privacy hebben om in alle rust te genieten van hun woning. 

Kangoeroewoning gebouwd in Lint

Nog vragen?

Heeft u nog vragen over zorgwonen/kangoeroewonen? Neem dan gerust contact met ons op. We beantwoorden ze met veel plezier. Wilt u zelf al wat meer lezen? Neem dan een kijkje bij https://www.vlaanderen.be/zorgwonen.

Contact