Kadastraal inkomen en onroerende voorheffing

Korting op onroerende voorheffing (Update 2024)

"Korting op onroerende voorheffing"

Geen korting op roerende voorheffing meer bij gewone nieuwbouw

Sinds 01/01/2023 is de korting op de onroerende voorheffing voor huizen met een voldoende laag E-peil weggevallen. Voorheen had men 5 jaar recht op 50% en 100% korting, wanneer men respectievelijk een E-peil behaalde van E=20 en E=10. Dit is sinds het begin van 2023 niet meer aan de orde. Meer weten over deze uitgedoofde regelgeving? Lees hieronder verder. Meer weten over hoe wij uw huis energieneutraal maken en op u op die manier laten besparen? Dat lees u bij “Energiezuinig bouwen: Tips”.

Wel nog bij heropbouw

Bij de zogenaamde heropbouw blijft de korting wel gelden. Wanneer men dus een woning afbreekt en een nieuwe woning bouwt, en voldoet aan de voorwaarden, kan men wel nog een korting krijgen. 

De wetgeving

Korting op onroerende voorheffing

Wanneer u een E-peil behaald onder de E=20 krijgt u op dit moment een korting van 50% op de onroerende voorheffing die u moet betalen op uw woning. Wanneer u een E-peil behaald dat lager ligt dan E=10 krijgt u een korting van 100% op uw onroerende voorheffing. Deze kortingen gelden voor de eerste 5 jaar na de bouw van uw nieuwbouw woning. 

Deze regels zijn echter gradueel verstrengd doorheen de jaren. In 2023 komt die nieuwe verandering er alweer aan. Daarnaast geldt deze maatregel niet enkel voor mensen die een nieuwbouwwoning plaatsen. Ook bij herbouw kan u van deze korting genieten. Meer hierover in dit artikel. 

Het Kadastraal Inkomen (KI)

Het kadastraal inkomen is de basis waarop de onroerende voorheffing (belasting) op uw woning wordt berekend. Elk eigendom wordt op deze manier belast, maar wat is het kadastraal inkomen? 

Het kadastraal inkomen is “een fictief huurinkomen dat aan elk onroerend goed (gebouwen, gronden,…) wordt toegekend” (Vlaanderen.be, 2022). Het gaat dus niet enkel over nieuwbouw woningen, ook op gronden, appartementen, renovatiepanden, etc. wordt u belast.

Dit huurinkomen is fictief en wordt ook toegekend wanneer het goed niet wordt verhuurd. Belangrijk om op te merken is dat deze fictieve huurinkomst, het kadastraal inkomen, ook elk jaar geïndexeerd wordt. 

Onroerende voorheffing en het Kadastraal Inkomen

Als basis voor de belasting die we betalen op onze woningen, gronden, appartementen,… wordt het kadastraal inkomen gebruikt. De berekening van de onroerende voorheffing gebeurd als volgt: 

  • Om te beginnen is er een basisheffing van het Vlaamse Gewest;
  • Vervolgens zijn er opcentiemen die aangerekend worden door de provincie (op de basisheffing);
  • Ten slotte betalen we ook opcentiemen voor de gemeente, die ook berekend worden op de basisheffing).

Het basistarief in het Vlaamse gewest is 3,97%. De opcentiemen voor de provincie, de opcentiemen voor de gemeenten, de uitzonderingen op het basistarief (bv. bij sociale huisvesting) en de jaarlijkse indexatie kan u hier vinden. 

Vermindering van de onroerende voorheffing

Korting bij nieuwbouw (Update 2024)

Tot het einde van 2022 kunnen mensen die voldoen aan de voorwaarden van de korting op onroerende voorheffing bij nieuwbouw genieten van een korting. Deze korting wordt als volgt toegekend: 

  • E-peil lager dan 20 = Korting van 50% op de onroerende voorheffing voor de eerste 5 jaar. 
  • E-peil lager dan 10 = Korting van 100% op de onroerende voorheffing voor de eerste 5 jaar. 
  •  

Vanaf 1 januari 2023 valt dit voordeel echter weg. Vanaf dan zal er geen korting meer gegeven worden. U zal echter wel nog rekening moeten houden met de wettelijke normen die dan ingevoerd worden. Momenteel is men al verplicht om een BEN-woning te bouwen, maar de normen zullen enkel nog verstrengen. Hierover meer in “Bijna energieneutraal Bouwen”

Korting op onroerende voorheffing bij herbouw (Update 2024)

Vanaf 2023 gelden de verschillende kortingen op uw onroerende voorheffing niet meer voor nieuwbouw. Kiest u er echter voor om een woning af te breken en dan een nieuwbouw te bouwen, dan gelden deze normen wel nog. Na 2023 zullen dezelfde normen aangehouden worden bij hernieuwbouw. 

Heeft u dus een afbraakpand op het oog? Geen nood… Uw korting komt niet in het gedrang.